مهاجرت تجاری از طریق دولت مرکزی

کانادا برای افرادی که می توانند از طریق بیزینس مهاجرت کنند، این امکان را فراهم نموده است.

    Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program
    Start Up Visa
    Self Employed

Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program


ملاک های انتخاب

سرمایه گذاری به مبلغ دو میلیون دلار در Immigrant Investor Venture Capital Fund برای مدت پانزده سال.
داشتن درآمد قانونی خالص به ارزش حداقل ده میلیون دلار که کاملا از طریق ایجاد بیزینس یا فعالیت های سرمایه گذاری حاصل شده باشد.
کسب امتیاز 5 در Canadian Language Benchmark Assessment (CLBA) درزبان انگلیسی یا فرانسه در هر چهار مهارت ( مکالمه، شنیداری، خواندن، و نوشتن) که از طریق نتیجه آزمون قابل اثبات باشد.
حداقل یک سال از پایان تحصیلات معادل دبیرستان های کانادا گذشته باشد.


Start Up Visa

هدف این برنامه جذب کارآفرینان خلاقی است که می توانند به ساخت و راه اندازی شرکت ها و ایجاد شغل اقدام ورزند. در بسیاری از موارد، حمایت از گروهی مشخص مانند angel investors یا venture capital firm نیز لازم است.


Self-Employed

به منظور موفقیت یک متقاضی خویش فرما، فرد می بایست تصمیم و توان ساخت کسب و کار خود را داشته باشد و نقش قابل توجهی در ارتقای شرایط فرهنگی، هنری یا ورزشی کانادا ایفا کند، یا شغل خود را با خرید و مدیریت مزرعه ای در کانادا ایجاد کند.
فرد متقاضی باید حداقل استانداردهای مربوط به تجربه مربوط به خویش فرمایی را در زمینه فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی در سطحی جهانی داشته باشد. افراد با تجربه و قابلیت در زمینه کشاورزی نیز از این طریق واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا هستند.
فرد متقاضی می بایست تجربه مرتبط و انگیزه و توانایی خویش فرما بودن در کانادا را در یکی از زمینه های فوق داشته باشد همچنین کمک قابل توجهی به گسترش این فعالیت ها در کانادا بنماید.