ویزای دانشجویی

چنانچه علاقه مند به تحصیل در کانادا برای مدتی طولانی تر از 6 ماه هستید، باید برای دریافت مجوز تحصیل اقدام نمایید. مجوز تحصیل در دسته ویزاهای اقامت موقت قرار می گیرد. بنابراین در طول پروسه درخواست و پس از ورود به کانادا می بایست اداره مهاجرت را قانع کنید که هدف شما از آمدن، تنها تحصیل بوده و پس از پایان دوره تحصیل کانادا را ترک خواهید کرد. هرچند که پس از پایان تحصیلات، در صورت تمایل و واجد شرایط شدن، می توانید برای دریافت اقامت دائم کانادا از طریق Canadian Experience Category اقدام کنید.

به منظور دریافت ویزای تحصیلی شما باید موارد زیر را دارا باشید:
  پذیرش از یکی از موسسات آموزشی مورد تایید دولت کانادا
  داشتن استطاعت مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه و مخارج زندگی در طول تحصیل

در دوران تحصیل در کانادا شما می توانید تحت یکی از شرایط زیر به کار مشغول باشید:
  یا کار مورد نظر در محیط دانشگاه باشد.
  یا کاری که لازم و مرتبط با رشته تحصیلیتان است.
  یا کار به عنوان کمک استاد (Teacher Assistant) یا همکار تحقیق (Research Assistant) یا کمک هزینه فوق دکتری (A post-doctoral fellowship).
  یا کار پس از فارغ التحصیلی و در زمینه رشته تحصیلی شما باشد.